Ưu đãi học phí trong ngày 07/07 & 08/07

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG NGÀY 06/07 & 07/07

LO LẮNG CỦA BẠN:

1. Bạn chưa nắm rõ về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài?

2. Bạn chưa biết lập các tờ khai trên ứng dụng HTKK?

3. Bạn chưa nắm rõ được công tác quyết toán thuế?

Tham gia khóa học kế toán thuế trọn gói tại Kế toán An Phát giúp bạn tháo gỡ mọi lo lắng trên.

1. Học phí: 2.000.000 VNĐ giảm còn 800.000 VNĐ duy nhất trong 02 ngày 06/07 & 07/07

2. Đối tượng học viên

- Các bạn sinh viên theo học các khối ngành về tài chính, kế toán muốn theo học để nắm bắt được rõ hơn các công việc mình cần phải làm khi làm kế toán trong doanh nghiệp.

- Những người chưa từng học kế toán muốn học để hiểu được làm kế toán là làm những gì.

- Các cán bộ quản lý tài chính của công ty (Giám đốc tài chính).

- Các giám đốc, trưởng phòng, cán bộ quản lý doanh nghiệp.

- Các học viên đã theo học các chương trình đào tạo kế toán tại các trung tâm khác nhưng vẫn chưa nắm rõ công tác kế toán thuế tại doanh nghiệp – Muốn học lại tại Kế toán An Phát.

3. Phương pháp giảng dạy.

- Các bạn học viên đăng ký tham học các khóa học thực hành tại Kế toán An Phát được học theo phương pháp dạy kèm:

           + Dạy hoàn toàn trên chứng từ thực tế.

           + Đảm bảo thực hành thành thạo mới kết thúc khóa học.

           + Học viên được học theo phương pháp dạy kèm “bắt tay chỉ việc”.

4. Nội dung khóa học.

a) Tổng quan về công tác thuế

- Hiểu được bản chất của các khoản thuế trong doanh nghiệp bao gồm: Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế môn bài...

          + Đối tượng tính thuế.

          + Đối tượng chịu thuế.

          + Các bậc thuế.

          + Kỳ tính thuế.

- Hướng dẫn tổng quan về công việc định kỳ cần làm của một kế toán thuế: hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Hệ thống các văn bản kế toán thuế mới nhất: Luật thuế -> Nghị định -> Thông tư -> Công văn.

b) Thuế GTGT.

- Hướng dẫn đọc và hiểu bản chất các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT và các phụ lục liên quan: Bảng kê mua vào, Bảng kê bán ra, Bảng phân bổ.

- Thực hành công tác kê khai thuế GTGT trực tiếp trên hóa đơn.

        + Công tác phân loại và sắp xếp hóa đơn: Hóa đơn mua vào, bán ra; hóa đơn trực tiếp, hóa đơn GTGT; hóa đơn hợp lý và hóa đơn không hợp lý trước khi kê khai.

        + Thực hành kê khai theo hóa đơn đã được phân loại trên các chỉ tiêu liên quan.

-Thực hành công tác kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT theo các trường hợp: Khai sai thông tin doanh nghiệp, sai các chỉ tiêu liên quan đến tiền hàng, tiền thuế.

- Thực hành lập bảng phân bổ thuế GTGT trong trường hợp hàng hóa dịch vụ dùng chung cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế.

- Hướng dẫn cân đối thuế GTGT trên hóa đơn mua vào và hóa đơn bán ra.

- Thủ tục hoàn thuế GTGT:

          + Điều kiện hoàn thuế.

          + Thủ tục hoàn thuế.

          + Công tác giao dịch với cơ quan thuế.

-Quy định về sử phạt trong kê khai thuế GTGT.

-Các tình huống thực tế xảy ra trong doanh nghiêp kế toán cần lưu ý.

c) Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phân biệt các loại chi phí hợp lý và chi phí không hợp lý.

- Hướng dẫn tính thuế TNDN tạm tính quý.

- Hướng dẫn tính thuế TNDN quyết toán cuối năm.

- Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.

- Hướng các lập các phụ lục: Phụ lục kết chuyển lỗ, phụ lục kế quả hoạt động kinh doanh, các phụ lục ưu đãi về thuế TNDN.

d) Thuế TNCN

- Hướng dẫn đọc và hiểu bản chất các chỉ tiêu trên tờ khai thuế TNCN và các phụ lục liên quan: mẫu giảm trừ người phụ thuộc, mẫu biểu thu nhập khác...

- Thực hành lập bảng lương và tính thuế TNCN.

- Hướng dẫn kê khai thuế TNCN.

- Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN theo các trường hợp:

          + Cá nhân có thu nhập từ 1 nguồn.

          + Cá nhân có thu nhập từ 2 nguồn trở lên

          + Cá nhân không cư trú.

          + Cá nhân lao động mùa vụ.

e) Thuế môn bài

- Hướng dẫn các bậc thuế môn bài.

- Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài.

f) Hóa đơn.

- Giới thiệu hệ thống văn bản pháp quy.

- Nhận biết hóa đơn: các loại hóa đơn, hình thức hóa đơn, các liên của hóa đơn.

- Nguyên tắc lập hóa đơn.

- Cách xử lý các tình huống trong lập và sử dụng hóa đơn.

- Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế.

- Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.

- Thủ tục hủy hóa đơn.

- Thực hành thông báo tình hình sử dụng hóa đơn