Bảng học phí khóa học

30/ 06/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Bảng học phí khóa học

BẢNG HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN TẠI AN PHÁT ĐẶC BIỆT: + Giảm 10% khi đăng ký khóa học thứ 2....

Xem thêm
Tải mẫu đăng ký trao đổi thông tin điện tử với cơ quan thuế

22/ 06/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Tải mẫu đăng ký trao đổi thông tin điện tử với cơ quan thuế

Công văn số 77806/CT-TH ngày 9/12/2015, đề nghị quý đơn vị sớm bổ sung email đăng ký nhận thông tin cho cơ quan thuế Thời hạn: ...

Xem thêm
Tải về hỗ trợ kê khai mới nhất

20/ 06/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Tải về hỗ trợ kê khai mới nhất

Ngày 24/9/2016, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0 , iHTKK 3.3.0, iTaxViewer 1.2.0 nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp...

Xem thêm
Địa chỉ các chi cục thuế tại Hà Nội

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Địa chỉ các chi cục thuế tại Hà Nội

ĐỊA CHỈ CHI CỤC THUẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Một trong những nghĩa vụ quan trọng...

Xem thêm
Thông tư 92/2015/TT-BTC

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN MIỄN PHÍ 02 BUỔI

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN MIỄN PHÍ 02 BUỔI

Kế toán An Phát tổ chức 02 buổi học kế toán miễn phí.

Xem thêm