Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Văn bản hợp nhất về hướng dẫn sử dụng hóa đơn

21/ 06/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Văn bản hợp nhất về hướng dẫn sử dụng hóa đơn

Văn bản hợp nhất về hướng dẫn sử dụng hóa đơn: 17_VBHN-BTC ban hành ngày 17/06/2015. ...

Xem thêm
Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn sử dụng hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ

21/ 06/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn sử dụng hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ

BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 39/2014/TT-BTC ...

Xem thêm