Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Sơ đồ hạch toán các tài khoản

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CÁC TÀI KHOẢN

1. Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ_TK 111

a. Loại tiền VNĐ.

b. Ngoại tệ

2. Sơ đồ kế toán kế toán tiền gửi ngân hàng_TK 112

a. Loại tiền VNĐ

b. Ngoại tệ

3. Sơ đồ hạch toán phải thu khách hàng_TK 131