Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2016

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2016

DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị định số...

Xem thêm
Năm 2016 hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm không

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Năm 2016 hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm không

Năm 2016 hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm không?

Xem thêm
Hướng dẫn chế độ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hướng dẫn chế độ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn chế độ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Xem thêm
Cách tính mức lương hưu hàng tháng theo luật BHXH

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Cách tính mức lương hưu hàng tháng theo luật BHXH

Cách tính mức lương hưu hằng tháng theo luật BHXH

Xem thêm
MỨC PHẠT KHI LẬP HỒ SƠ  SAI QUY ĐỊNH VÀ ĐỐNG BẢO HIỂM  CHẬM

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

MỨC PHẠT KHI LẬP HỒ SƠ SAI QUY ĐỊNH VÀ ĐỐNG BẢO HIỂM CHẬM

Căn nghị định 88/2015NĐ-CP sửa đổi nghị định 95/2015NĐ-CP về quy định mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Xem thêm
MỨC PHẠT VÀ CÁCH TÍNH LÃI SUẤT KHI NỘP CHẬM TIỀN BẢO HIỂM

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

MỨC PHẠT VÀ CÁCH TÍNH LÃI SUẤT KHI NỘP CHẬM TIỀN BẢO HIỂM

Căn cứ thông tư 20/2016/TT-BTC và quyết định 60/2015/QĐ-BTC quy định mới nhất mức phạt và tính lãi suất khi nộp tiền bảo hiểm chậm hoặc cố tính chốn nộp bảo hiểm .

Xem thêm
Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động kể từ ngày 01/01/2016

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động kể từ ngày 01/01/2016

Chế độ hưởng BHXH 1 lần. Click xem chi tiết!!!

Xem thêm
Chế độ thai sản trong BHXH

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Chế độ thai sản trong BHXH

Chế độ thai sản trong BHXH quy định năm 2015.

Xem thêm
Chế độ nghỉ ốm đau trong BHXH

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Chế độ nghỉ ốm đau trong BHXH

Chế độ nghỉ ốm đau trong BHXH

Xem thêm
Hướng dẫn nộp bảo hiểm điện tử

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hướng dẫn nộp bảo hiểm điện tử

Hướng dẫn nộp bảo hiểm điện tử. Cick xem hướng dẫn các bước!!!

Xem thêm