Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Danh mục chứng từ kế toán

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Danh mục chứng từ kế toán

Kế toán An Phát hệ thống giúp các bạn danh mục mẫu biểu chứng từ kế toán sử dụng.

Xem thêm
Hệ thống chứng từ kế toán đối với quản lý tiền tệ trong doanh nghiệp

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Hệ thống chứng từ kế toán đối với quản lý tiền tệ trong doanh nghiệp

Hệ thống chứng từ kế toán đối với quản lý tiền tệ trong doanh nghiệp. Tải về mẫu biểu chứng từ tại đây!

Xem thêm
Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng

Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng

Xem thêm
Công việc cần làm của 1 kế toán tổng hợp

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Công việc cần làm của 1 kế toán tổng hợp

Kế toán An Phát chia sẻ cùng các bạn công việc cần làm của 1 kế toán tổng hợp. Click xem chi tiết.

Xem thêm
Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật Ký Chung trên excel

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật Ký Chung trên excel

Hướng dẫn hệ thống sổ sách và cách ghi sổ sách theo hình thức Nhật Ký Chung trên excel. Click xem ngay!!!

Xem thêm
Các phím tắt sử dụng trong excel

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Các phím tắt sử dụng trong excel

Hệ thống các phím tắt cơ bản trong excel. Click xem ngay!!!

Xem thêm
Một số lưu ý về hóa đơn năm 2015

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Một số lưu ý về hóa đơn năm 2015

Một số chú ý về hóa đơn GTGT. Click xem ngay!!!

Xem thêm
Quy định về hóa đơn đầu vào đủ điều kiện được khấu trừ

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Quy định về hóa đơn đầu vào đủ điều kiện được khấu trừ

Quy định về hóa đơn đầu vào đủ điều kiện để khấu trừ. Click xem chi tiết!!!

Xem thêm
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng theo TT39/2014 và sửa đổi mới nhất theo TT26/2015.

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng theo TT39/2014 và sửa đổi mới nhất theo TT26/2015.

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng theo TT39/2014 và sửa đổi mới nhất theo TT26/2015. Ms.Yến: 0166.633.6789 ...

Xem thêm
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC ...

Xem thêm