Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Phương pháp ghi chép sổ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

28/ 09/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Phương pháp ghi chép sổ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

DANH MỤC BIỂU MẪU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN (Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC...

Xem thêm
Quy định về hóa đơn chứng từ sử dụng trong doanh nghiệp

07/ 09/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Quy định về hóa đơn chứng từ sử dụng trong doanh nghiệp

LÝ THUYẾT HÓA ĐƠN – CHỨNG TỪ Hệ thống văn bản pháp quy. ...

Xem thêm
Tải mẫu sổ kế toán trên excel theo hình thức nhật ký chung

27/ 08/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Tải mẫu sổ kế toán trên excel theo hình thức nhật ký chung

Tải về mẫu sổ kế toán trên excel theo hình thức ghi sổ Nhật Ký Chung tại đây ...

Xem thêm
Mẫu bảng kê mua vào

26/ 08/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Mẫu bảng kê mua vào

BẢNG KÊ MUA HÀNG ( Mẫu số 06-VT ) 1. Mục đích: Là chứng...

Xem thêm
Mẫu bảng kê mua vào hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn

26/ 08/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Mẫu bảng kê mua vào hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn

Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính) ...

Xem thêm
Tải mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng

12/ 08/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Tải mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng

Mẫu tham khảo Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng Tải v...

Xem thêm
Tải mẫu hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp

12/ 08/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Tải mẫu hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp

MẪU HÓA ĐƠN SỬ DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 1. Hóa đơn GTGT Tổ chức nộp thuế giá trị...

Xem thêm
Huớng dẫn lập hóa đơn GTGT trong một số trường hợp

12/ 08/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Huớng dẫn lập hóa đơn GTGT trong một số trường hợp

HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ...

Xem thêm
Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn

12/ 08/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn

HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN ( Ban hành kèm theo Thông tư...

Xem thêm
Giảm mức phạt tiền với hành vi làm mất hóa đơn

21/ 07/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Giảm mức phạt tiền với hành vi làm mất hóa đơn

Giảm mức phạt tiền với hành vi làm mất hóa đơn Theo quy định mới tại Nghị định 49 thì...

Xem thêm