Tài liệu chuẩn I-VAN về thủ tục bảo hiểm điện tử

12/ 08/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Tài liệu chuẩn I-VAN về thủ tục bảo hiểm điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) ban hành Quyết định 1101/QĐ-BHXH v ề tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ...

Xem thêm
Hồ sơ tham gia thủ tục bảo hiểm lần đầu

01/ 08/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hồ sơ tham gia thủ tục bảo hiểm lần đầu

HỒ SƠ THAM GIA, ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT LẦN ĐẦU Kế toán An...

Xem thêm
Mẫu hồ sơ bảo hiểm mới nhất

01/ 08/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Mẫu hồ sơ bảo hiểm mới nhất

Hệ thống chứng từ, sổ, mẫu biểu và chế độ thông tin báo cáo trong bảo hiểm 1. Hệ thống chứng từ, sổ, mẫu biểu: ...

Xem thêm
Hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH 2016

16/ 06/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH 2016

Hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH 2016 Từ ngày 01/6/2016, Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định về...

Xem thêm
Cách xử lý tiền lương giúp DN đóng bảo hiểm thấp nhất

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Cách xử lý tiền lương giúp DN đóng bảo hiểm thấp nhất

Cách xử lý tiền lương giúp DN đóng bảo hiểm thấp nhất

Xem thêm
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2016

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2016

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2016

Xem thêm
Tổng hợp điểm mới Nghị định 122/2015/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2016

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Tổng hợp điểm mới Nghị định 122/2015/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2016

Tổng hợp điểm mới Nghị định 122/2015/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2016

Xem thêm
Mức lương tối thiểu vùng từ năm 2008 đến năm 2016

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Mức lương tối thiểu vùng từ năm 2008 đến năm 2016

Kế toán An Phát chia sẻ với các bạn về ...

Xem thêm
Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

Trích điều 26 nghị định 95/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/08/2013 có hiệu lực thi hành ngày 10/10/2013

Xem thêm
Hướng dẫn tra cứu nộp bảo hiểm qua mạng

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hướng dẫn tra cứu nộp bảo hiểm qua mạng

Hướng dẫn tra cứu đóng bảo hiểm xã hội qua mạng K...

Xem thêm