Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Quy chế tiền lương trong doanh nghiệp

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Quy chế tiền lương trong doanh nghiệp

Khoản chi li ên quan đến tiền lương tính vào chi phí của doanh nghiệp ph ải được ghi cụ thể điều kiện...

Xem thêm
Thủ tục sau ngày thành lập doanh nghiệp

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Thủ tục sau ngày thành lập doanh nghiệp

Những thủ thục ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập

Xem thêm
Nội dung chủ yếu trong hợp đồng lao động

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Nội dung chủ yếu trong hợp đồng lao động

Những nội dung chủ yếu trong hợp đồng lao động.

Xem thêm
Hướng dẫn về vốn điều lệ trong doanh nghiệp

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hướng dẫn về vốn điều lệ trong doanh nghiệp

Hướng dẫn về vốn điều lệ

Xem thêm
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH

Thủ tục thành lập công ty TNHH

Xem thêm
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty Cổ Phần

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty Cổ Phần

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty Cổ Phần

Xem thêm
Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc...

Xem thêm
Mức nộp phạt khi góp vốn không đúng thời hạn

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Mức nộp phạt khi góp vốn không đúng thời hạn

( Trích điều 23 của nghị định số:155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013)

Xem thêm
QUY ĐỊNH VỐN GÓP TRONG DOANH NGHIỆP

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

QUY ĐỊNH VỐN GÓP TRONG DOANH NGHIỆP

QUY ĐỊNH VỐN GÓP TRONG DOANH NGHIỆP 1. Căn cứ pháp lý: Luật...

Xem thêm
Hướng dẫn mới về hợp đồng xây dựng

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hướng dẫn mới về hợp đồng xây dựng

Những quy định mới nhất về hợp đồng xây dựng năm 2015

Xem thêm