Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Sửa đổi luật thuế có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

23/ 06/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Sửa đổi luật thuế có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

Xem thêm
Luật số 31/2013/QH13: sửa đổi luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

21/ 06/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Luật số 31/2013/QH13: sửa đổi luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Xem thêm
Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

21/ 06/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ...

Xem thêm