Khóa học thủ tục bảo hiểm mới nhất

KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN BẢO HIỂM

- Công ty bạn muốn tham gia bảo hiểm bắt buộc nhưng bạn chưa biết cần những giấy tờ gì, hồ sơ nộp ở đâu…?

- Nhân viên công ty muốn tìm hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm bắt buộc nhưng bạn chưa nắm được các chế độ và thủ tục.

1. Đối tượng:

- Nhân viên kế toán muốn tìm hiểu về các khoản bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp.

- Nhân viên phụ trách hành chính nhân sự của các công ty phải làm các thủ tục về bảo hiểm.

2. Kết quả khoá học

Sau khoá học kế toán lương và các khoản bảo hiểm yêu cầu học viên hiểu và thực hành được các điều sau:

- Lập được các bảng biểu về thang bảng lương, hợp đồng lao động, quy chế lương của doanh nghiệp.

- Lập và nộp được các biểu mẫu, công văn gửi cơ quan bảo hiểm.

- Giải thích được với người lao động về các điều kiện và thủ tục được hưởng khi tham gia bảo hiểm.

3. Thời gian học

Từ 03 đến 05 buổi

4. Nội dung khoá học

- Giới thiệu mức lương tối thiểu, quản lý tiền lương.

- Hướng dẫn quy chế tiền lương: Xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương, chế độ tiền lương, hình thức trả lương…

- Xây dựng bộ hợp đồng lao động, quyết định thôi việc.

- Hướng dẫn tổng quan về các nghị định, thông tư về bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN.

- Hướng dẫn một số biểu mẫu khi đăng ký tham gia lần đầu, báo tăng giảm người lao động,  thay đổi mức đóng bảo hiểm.

+ Hướng dẫn cách lập các chỉ tiêu trong các bảng biểu: D02-TS, TK1-TS trong thủ tục đăng ký lần đầu, bổ sung tăng giảm lao động. (đính kèm file)

+ Hướng dẫn các bước đi nộp trực tiếp tại cơ quan Bảo Hiểm.

- Hướng dẫn thủ tục giải quyết các chế độ về bảo hiểm: thai sản, ốm đau, tai nạn, hưu trí,  tử tuất.

- Hướng dẫn nộp bảo hiểm điện tử.

5. Kế Toán An Phát Cam kết

- Hướng dẫn trên chứng từ thực tế.

- Dạy theo phương pháp dạy kèm.

- Đảm bảo thực hành thành thạo khi kết thúc khoá học.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm:

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp thương mại.

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp dịch vụ.

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp sản xuất.

- Khoá học kế toán thuế thực hành.

- Khoá học kế toán phần mềm.