Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Khóa học công thức nhanh trên excel

KHÓA HỌC KẾ TOÁN ỨNG DỤNG CÔNG THỨC NHANH TRÊN EXCEL

- Bạn đang làm sổ sách kế toán trên excel gặp vướng mắc nhiều trong quá trình sử dụng công thức?

- Bạn muốn có kết quả sổ chi tiết, sổ tổng hợp kế toán chính xác mà không phải ngồi làm thủ công?

Kế toán An Phát thân gửi bạn chương trình khóa học kế toán sử dụng công thức nhanh trên excel

1. Đối tượng tham gia khóa học.

- Những người đã biết  về kế toán cơ bản và đang đi làm kế toán.

Nhà quản lý

- Sinh chuyên nghành tài chính, kế toán

2. Nội dung chi tiết khóa học.

+ Hướng dẫn xây dựng hệ thống mẫu sổ trên excel theo hình thức Nhật Ký Chung bao gồm: Sổ Nhật Ký Chung, Sổ Cái TK tài sản, Sổ Cái TK nguồn vốn, Sổ chi tiết kho, Sổ chi tiết công nợ, sổ tổng hợp công nợ, báo cáo nhập xuất tồn, Bảng Cân Đối Số Phát Sinh, sổ quỹ tiền mặt.

+ Hướng dẫn xây dựng bảng danh mục khách hàng, danh mục hàng hóa.

+ Hướng dẫn các công thức và ứng dụng các công thức khi đặt tạo dữ liệu giữa các sổ.

         -> Tạo ô có dữ liệu data list

          -> Công thức từ sổ Nhật ký Chung sang sổ chi tiết.

          -> Công thức từ sổ Nhật ký Chung sang sổ tổng hợp.

          -> Công thức từ sổ Chi tiết sang sổ tổng hợp.

          -> Công thức bảng CDSPS.

+ Công thức chạy các chứng từ: Phiếu thu, phiếu chi...

+ Thực hành làm hệ thống sổ sách bằng công thức nhanh trong doanh nghiệp loại hình thương mại.

3. Kết quả sau khóa học

+ Học viên biết cách xây dựng mẫu sổ theo mô hình sử dụng như phần mềm kế toán.

+ Sử dụng thành thạo các công thức trong làm dữ liệu trong excel.

4. Thời gian học.

Từ 5-7 buổi.

5. Kế Toán An Phát Cam kết

- Hướng dẫn trên chứng từ thực tế.

- Dạy theo phương pháp dạy kèm.

- Đảm bảo thực hành thành thạo khi kết thúc khoá học.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm:

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp thương mại.

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp dịch vụ.

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp sản xuất.

- Khoá học kế toán thuế thực hành.

- Khoá học kế toán phần mềm.