Học phần mềm kế toán thực hành

HỌC PHẦN MỀM KẾ TOÁN THỰC HÀNH  (KẾ TOÁN MÁY)

 • Bạn đang loay hoay tìm hiểu phần mềm kế toán để áp dụng vào doanh nghiệp?
 • Bạn muốn thành thạo các loại phần mềm kế toán để làm thực tế trên chứng từ của doanh nghiệp mình?
 • Bạn muốn tìm phần mềm kế toán nào nhiều tính năng ưu việt, độ bảo mật cao đế áp dụng vào doanh nghiệp mình?
 • Phần mềm kế toán máy là một nhu cầu thiết yếu giảm thiểu bớt công việc cho người kế toán khi cuối kỳ  báo cáo  phải viết các phiếu thu chi nhập xuất để hoàn thiện sổ sách chứng từ kế toán cho doanh nghiệp?
 • Kế toán An phát giúp các bạn kế toán mới đi làm giải quyết nhưng lo lắng, những tình huống thực tế mà các bạn gặp phải 1 cách dễ dàng, hiệu quả.
 1. Đối tượng tham gia học phần mềm kế toán máy
 • Người đã đi làm kế toán nhưng chưa thành thạo sử dụng phần mềm kế toán.
 • Sinh viên mới ra trường đang tìm hiểu công việc của một người kế toán muốn thành thạo các mềm kế toán phổ biến để áp dụng cho doanh nghiệp một cách dễ dàng.
 • Đã có nghiệp vụ kế toán nhưng chưa sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
 1. Thời gian học :  5- 10 buổi
 2.  Nội dung khóa học phần mềm kế toán
 • Giảng viên hướng dẫn các bạn hoàn toàn trên chứng từ thực tế,  được thực hành cụ thể trên từng phân hệ của phần mềm kế toán
 • Giới thiệu chung về các phân hệ trong phần mềm và cách sử dụng các phân hệ trong trường hợp nào?
 • Học viên sẽ được làm quen với giao diện của phần mềm kế toán
 • Các bước hạch toán ban đầu tạo dữ liệu kế toán khi bắt đầu khai báo thông tin doanh nghiệp
 • Cách lấy dữ liệu kế toán từ năm trước chuyển sang hoặc tạo mới từ đầu khi doanh nghiệp bắt đầu  sử dụng làm việc với phần mềm kế toán.
 • Cách hạch toán cụ thể trên các phân hệ kế toán máy.
 •  Hướng dẫn học kế toán trên phân hệ quỹ cách vào hóa đơn khi thu chi tiền.
 • Phân hệ mua hàng hướng dẫn kế toán hạch toán cách nhập hóa đơn dịch vụ và hóa đơn mua hàng , chi phí vận chuyển hóa đơn  khi mua hàng, chiết khấu, hàng mua bị trả lại.
 • Hướng dẫn cách lập, đọc các báo cáo mua hàng: Sổ chi tiết công nợ phải trả, sổ tổng hợp công nợ phải trả, sổ chi tiết mua hàng theo từng nhà cung cấp...
 • Phân hệ bán hàng hướng dẫn cách hạch toán kế toán bán hàng ngay và kế toán bán hàng khi chưa thu được tiền của khách hàng.hàng bán trả lại giảm giá hàng bán.
 • Hướng dẫn cách lập, đọc các báo cáo bán hàng: Sổ chi tiết công nợ phải thu, sổ tổng hợp công nợ phải thu, sổ chi tiết bán hàng theo từng mặt hàng, theo từng khách hàng....
 • Phân hệ kho hướng dẫn cách tính giá vốn xuất kho tự động, theo dõi đối chiếu nhập xuất tồn NVL, thành phẩm, hàng hóa.
 • Phân hệ tài sản khi mua và khai báo tài sản, lập bảng tính khấu hao tự động, các bút toán thanh lý tài sản.
 • Lập các bảng, sổ, thẻ TSCĐ theo yêu cầu.
 • Mua và ghi tăng công cụ dụng cụ, lập bảng phân bổ, các bút toán phân bổ tự động.
 • Cách đối chiếu giữa bảng phân bổ và các sổ chi tiết, sổ cái....
 • Cách lập tờ khai GTGT, lập bút toán khấu trừ thuế GTGT tự động, đối chiếu kiểm tra tờ khai thuế với kế toán thuế ....
 1. Kết thúc khóa học
 • Được cài đặt phần mềm kế toán  miễn phí hai loại phần mềm Fast và Misa
 • Học viên sẽ  được thực hành thành thạo các phân hệ kế toán trên phần mềm kế toán fast hoặc Misa
 • Xử lý các nghiệp vụ  kế toán phát sinh trên phần mềm
 • Các tình huống hay xảy ra lỗi khi sử dụng phần mềm kế toán và các xử lý
 • Các sao lưu phục hồi dữ liệu khi chuyển máy làm việc
 • Cách kết nối dữ liệu giữa các máy tính
 • Xem, kiểm tra, rà soát  các báo cáo trên phần mềm thành thạo
 • Tư vấn nghiệp vụ kế toán miễn phí trong trong suốt quá trình công tác.