Học kế toán thuế thực tế trọn gói trên phần mềm HTKK

HỌC KẾ TOÁN THUẾ THỰC TẾ TRỌN GÓI TRÊN PHẦN MỀM HTKK

 

1. Đối tượng: 

- Những người đã biết về kế toán cơ bản và đang đi làm kế toán.

- Nhà quản lý

- Sinh chuyên nghành tài chính, kế toán

2. Mục tiêu khoá học kế toán thuế:

 Sau khóa học kế toán thuế thực tế tại An phát các kế toán thu được kiến thức gì?

- Biết cách cài đặt, sử dụng thành thạo phần mềm HTKK.

- Biết cách đọc, tóm tắt  thông tư mới một cách ngắn gọn.

- Lập tờ khai bổ sung khi kê khai sai.

- Đăng ký MST thu nhập cá nhân, thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh.

- Thành thạo các thủ tục đặt in, phát hành, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo đúng luật Thuế. 

- Học được cách tính thuế TNCN thành thạo.

- Bóc tách, phân biệt các khoản chi phí chưa hợp lý, hợp lý.

- Kê khai thuế GTGT, Thuế TNCN quyết toán các khoản thuế TNCN và TNDN

- Thành thạo thủ tục gửi tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và 1 số tờ khai khác qua mạng.

- Sao lưu phục hồi dữ liệu, bảo quản dữ liệu không bị mất.

- Được trung tâm kế toán An Phát hỗ trợ giải đáp thắc mắc suốt quá trình đi làm kế toán.

3. Chi tiết nội dung khóa học

 

a) Tổng quan về công tác thuế

- Hiểu được bản chất của các khoản thuế trong doanh nghiệp bao gồm: Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế môn bài...

          + Đối tượng tính thuế.

          + Đối tượng chịu thuế.

          + Các bậc thuế.

          + Kỳ tính thuế.

- Hướng dẫn tổng quan về công việc định kỳ cần làm của một kế toán thuế: hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Hệ thống các văn bản kế toán thuế mới nhất: Luật thuế -> Nghị định -> Thông tư -> Công văn.

b) Thuế GTGT.

- Hướng dẫn đọc và hiểu bản chất các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT và các phụ lục liên quan: Bảng kê mua vào, Bảng kê bán ra, Bảng phân bổ.

- Thực hành công tác kê khai thuế GTGT trực tiếp trên hóa đơn.

        + Công tác phân loại và sắp xếp hóa đơn: Hóa đơn mua vào, bán ra; hóa đơn trực tiếp, hóa đơn GTGT; hóa đơn hợp lý và hóa đơn không hợp lý trước khi kê khai.

        + Thực hành kê khai theo hóa đơn đã được phân loại trên các chỉ tiêu liên quan.

-Thực hành công tác kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT theo các trường hợp: Khai sai thông tin doanh nghiệp, sai các chỉ tiêu liên quan đến tiền hàng, tiền thuế.

- Thực hành lập bảng phân bổ thuế GTGT trong trường hợp hàng hóa dịch vụ dùng chung cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế.

- Hướng dẫn cân đối thuế GTGT trên hóa đơn mua vào và hóa đơn bán ra.

- Thủ tục hoàn thuế GTGT:

          + Điều kiện hoàn thuế.

          + Thủ tục hoàn thuế.

          + Công tác giao dịch với cơ quan thuế.

-Quy định về sử phạt trong kê khai thuế GTGT.

-Các tình huống thực tế xảy ra trong doanh nghiêp kế toán cần lưu ý.

c) Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phân biệt các loại chi phí hợp lý và chi phí không hợp lý.

- Hướng dẫn tính thuế TNDN tạm tính quý.

- Hướng dẫn tính thuế TNDN quyết toán cuối năm.

- Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.

- Hướng các lập các phụ lục: Phụ lục kết chuyển lỗ, phụ lục kế quả hoạt động kinh doanh, các phụ lục ưu đãi về thuế TNDN.

d) Thuế TNCN

- Hướng dẫn đọc và hiểu bản chất các chỉ tiêu trên tờ khai thuế TNCN và các phụ lục liên quan: mẫu giảm trừ người phụ thuộc, mẫu biểu thu nhập khác...

- Thực hành lập bảng lương và tính thuế TNCN.

- Hướng dẫn kê khai thuế TNCN.

- Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN theo các trường hợp:

          + Cá nhân có thu nhập từ 1 nguồn.

          + Cá nhân có thu nhập từ 2 nguồn trở lên

          + Cá nhân không cư trú.

          + Cá nhân lao động mùa vụ.

e) Thuế môn bài

- Hướng dẫn các bậc thuế môn bài.

- Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài.

f) Hóa đơn.

- Giới thiệu hệ thống văn bản pháp quy.

- Nhận biết hóa đơn: các loại hóa đơn, hình thức hóa đơn, các liên của hóa đơn.

- Nguyên tắc lập hóa đơn.

- Cách xử lý các tình huống trong lập và sử dụng hóa đơn.

- Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế.

- Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.

- Thủ tục hủy hóa đơn.

- Thực hành thông báo tình hình sử dụng hóa đơn

 (*) Đặc biệt: Chia sẻ về các  kinh nghiệm thực tế mà trực tiếp giảng viên gặp phải trong quá trình quyết toán thuế cho doanh nghiệp.

 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm:

-> Khoá học dạy kế toán  thực tế doanh nghiệp thương mại.

-> Khoá học dạy kế toán tổng hợp doanh nghiệp dịch vụ.

-> Khoá học  dạy kế toán thực hành doanh nghiệp sản xuất.

-> Khoá học kế toán phần mềm.

->Để biết thêm chi tiết các văn bản, pháp luật các bạnđọc trong mục tài liệu tham khảo