Học kế toán thực tế cho người mới đi làm

HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ CHO  NGƯỜI MỚI ĐI LÀM

- Các sinh viên mới ra trường chưa biết công việc của một kế toán viên phải làm những gì? bắt đầu từ đâu?

- Các bạn sinh viên chưa biết cách viết hoá đơn, đi ngân hàng, cách lập hợp đồng…

Kế Toán An Phát gửi đến các bạn khoá Kế Toán Viên nhằm giúp các bạn hiểu được công việc phải làm của 1 nhân viên kế toán.

1. Đối tượng:

- Các bạn sinh viên khối kinh tế mới ra trường chưa biết công việc của 1 kế toán viên.

- Các bạn từ ngành khác chuyển sang làm kế toán đã có kiến thức chuyên ngành kế toán.

2. Thời gian khoá học:

- Từ 05 đến 07 buổi.

3. Kết quả của khoá học:

Sau khoá học kế toán viên các sinh viên hiểu và thực hành được các điều sau:

- Cách viết hoá đơn, chứng từ kế toán: Phiếu thu, chi, nhập, xuất đúng theo quy định

- Cách lập các văn bản hành chính: Hợp đồng, công văn gửi…. đúng.

- Cách sắp xếp chứng từ kế toán khoa học.

4. Nội dung khoá học

a) Ôn tập kiến thức lý thuyết

- Phân biệt Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và quyết định 48/2006/QĐ-BTC: phạm vi áp dụng, tài khoản áp dụng, chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính liên quan.

- Phân biệt Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC: phạm vi áp dụng, tài khoản áp dụng, chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính liên quan.

- Hệ thống nghiệp vụ các phần hành kế toán: Chứng từ sử dụng, sổ liên quan đến các phần hành kế toán.

 - Giới thiệu công việc của từng kế toán phần hành.

+ Kế toán vốn bằng tiền ( Kế toán quỹ)

+ Kế toán kho

+ Kế toán TSCĐ

+ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

+ Kế toán bán hàng

+ Kế toán xác định kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp lớn và chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

c) Hướng dẫn công tác kế toán viên trong doanh nghiệp.

- Cách thức đóng các loại dấu theo đúng chuẩn. (Theo Điều 25, 26 của Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư)

+ Phân biệt dấu treo và dấu giáp lai, dấu văn bản.

- Quy cách soạn thảo các hợp đồng, công văn. (Theo TT01/2011/TT-BNV  ngày 19/01/2011 về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản).

- Các thủ tục khi làm việc với ngân hàng: Rút séc, nộp tiền vào tài khoản, chuyển khoản…

- Hồ sơ pháp lý tài sản cố định, làm hồ sơ pháp cho cho nghiệp vụ mua bán. 

- Phân biệt hóa đơn hợp lý, hợp lệ: Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng (Hoá đơn trực tiếp)

- Cách viết hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi theo đúng quy định.

- Hướng dẫn xử lý các trường hợp hóa đơn viết sai, bị mất hoặc cháy hỏng.

- Cách thức để sắp xếp các hóa đơn chứng từ theo quy chuẩn.

- Cách lên các sổ sách liên quan.

 

5. Kế Toán An Phát Cam kết

- Hướng dẫn trên chứng từ thực tế.

- Dạy theo phương pháp dạy kèm.

- Đảm bảo thực hành thành thạo khi kết thúc khoá học.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm:

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp thương mại.

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp dịch vụ.

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp sản xuất.

- Khoá học kế toán thuế thực hành.

- Khoá học kế toán phần mềm.