Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Hệ thống chứng từ trong kế toán tiền lương

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ TRONG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Kế toán an phát chia sẻ cùng các bạn bài viết về hệ thống sổ kế toán sử dụng trong doanh nghiệp

1. Mục đích

Các chứng từ thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương được lập nhằm mục đích theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động; theo dõi các khoản phải thanh toán cho người lao động trong đơn vị như: tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp, tiền thưởng, tiền công tác phí, tiền làm thêm ngoài giờ; theo dõi các khoản thanh toán cho bên ngoài, cho các tổ chức khác như: thanh toán tiền thuê ngoài, thanh toán các khoản phải trích nộp theo lương,... và một số nội dung khác có liên quan đến lao động, tiền lương.

2. Nội dung: Thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương gồm có các biểu mẫu sau:

Bảng chấm công (Tải về)

Mẫu số 01a- LĐTL

Bảng chấm công làm thêm giờ (Tải về)

Mẫu số 01b- LĐTL

Bảng thanh toán tiền lương (Tải về)

Mẫu số 02- LĐTL

Bảng thanh toán tiền thưởng (Tải về)

Mẫu số 03- LĐTL

Giấy đi đường (Tải về)

Mẫu số 04- LĐTL

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành (Tải về)

Mẫu số 05- LĐTL

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (Tải về)

Mẫu số 06- LĐTL

Bản thanh toán tiền thuê ngoài (Tải về)

Mẫu số 07- LĐTL

Hợp đồng giao khoán (Tải về)

Mẫu số 08- LĐTL

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (Tải về)

Mẫu số 09- LĐTL

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 

(Tải về)

Mẫu số 10- LĐTL

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội (Tải về)

Mẫu số 11- LĐTL

 

Tham khảo các khóa học kế toán thực tế tại trung tâm kế toán An Phát tại đây.

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN AN PHÁT

- Địa chỉ: Tầng 9, Phòng 904 Tòa nhà CTM Complex, Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện khách sạn Cầu Giấy)

- Hotline: 0466.870.806 / 0166.633.6789

- FanPage: Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán