Dịch vụ BCTC trọn gói cuối năm

DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRỌN GÓI CUỐI NĂM

Doanh nghiệp bạn mới thành lập chưa có kế toán thuế hoặc chưa cập nhật được các chính sách kế toán thuế đầy đủ

Thường doanh nghiệp bạn tự kê khai thuế hoặc thuê kế toán chưa có kinh nghiệm nên cuối năm khi hoàn thiện sổ sách kế toán thường vướng mắc hoặc việc hoàn thiện sẽ gặp khó khăn khi có quyết định thanh kiểm tra của cơ quan thuế với doanh nghiệp. Do vậy việc thuê dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói là một giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

1. Nội dung làm báo cáo tài chính trọn gói

         -> Rà soát đối chiếu chứng từ kế toán hàng tháng hóa đơn bán ra mua vào, loại bỏ các chứng từ kế toán không phù hợp với doanh nghiệp trước khi kê khai thuế

         -> Tổ chức sắp xếp chứng từ hợp lý của doanh nghiệp trước khi vào sổ sách báo cáo thuế

         -> Hoàn thiện các chứng từ kế toán có liên quan, phiếu thu chi, nhập xuất

         -> Cân đối các khoản chi phí của doanh nghiệp

         -> Thông báo  bằng văn bản các vấn đề còn tồn đọng của doanh nghiệp tìm hướng khắc phục giải quyết

         -> Hàng tháng hoặc quý  thông báo công nợ, hàng tồn kho, các khoản chi phí khác....

         -> Kiểm tra đối chiếu các loại tờ khai thuế GTGT,TNDN và bổ sung điều chỉnh nếu có sai sót.

         -> Hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp theo đúng thời hạn.

         -> Hoàn thiện sổ sách và lưu dữ bảo quản chứng từ theo đúng quy định

2. Cam kết

         -> Uy tín chất lượng hàng đầu dịch vụ

         -> Bổ sung hoàn  thành các hồ sơ khai thuế đúng hạn theo quy định

         -> Mang lại lợi ích đối đa cho doanh nghiệp

         -> Tư vấn doanh nghiệp miễn phí

         -> Chịu trách nghiệm giải trình các dữ liệu trong báo cáo tài chính

         -> Làm  việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

         -> Cập nhật những chính sách thông tin về thuế mới nhất.