Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Đề cương đề tài khóa luận: "Kế toán các khoản thanh toán với người lao động"

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XXX

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU

        1/Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài.

        2/Mục đích nghiên cứu của đề tài

        3/Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

        4/Phương pháp nghiên cứu đề tài.

        5/Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.

1.1/Một số khái niệm, lý thuyết về các khoản thanh toán với người lao động.

         1.1.1 Một số khái niệm cơ bản.

                 1.1.1.1 Khái niệm về lương.

                 1.1.1.2 Khái niệm về các khoản trích theo lương.

                 1.1.1.3 Khái niệm về các khoản thanh toán khác.

         1.1.2 Một số vấn đề lý thuyết về các khoản thanh toán với người lao động.

                1.1.2.1 Quỹ tiền lương.

                1.1.2.2 Các hình thức trả lương.

                1.1.2.3 Vai trò ý nghĩa của tiền lương.

                1.1.2.4 Nhiệm vụ của các khoản thanh toán với người lao động.    

1.2/ Kế toán các khoản thanh toán với người lao động trong doanh nghiệp theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

           1.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng.

          1.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng.

          1.2.3  Phương pháp kế toán tổng hợp.

          1.2.4  Hệ thống sổ và trình tự ghi sổ kế toán.

                  1.2.4.1 Hình thức ghi sổ "Nhật Ký Chung"

                  1.2.4.2 Hình thức ghi sổ "Chứng từ ghi sổ"

                  1.2.4.3 Hình thức ghi sổ "Nhật ký chứng từ"

                  1.2.4.4 Hình thức ghi sổ "Nhật ký sổ cái"

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XXX

2.1       Khái quát chung về Công ty 

        2.1.1   Quá trình hình thành và phát triển của công ty.

        2.1.2   Đặc điểm về bộ máy quản lý của công ty.

        2.1.3   Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

        2.1.4   Khái quát về bộ máy kế toán và chế độ kế toán áp dụng tại công ty.

                  2.1.4.1 Khái quát về bộ máy kế toán.

                  2.1.4.2 Khái quát về chế độ kế toán áp dụng tại công ty.

         2.1.5   Chính sách đối với người lao động.

2.2         Thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại Công ty.

         2.2.1 Quy định về các khoản thanh toán với người lao động tại công ty.

                   2.2.1.1 Cách tính lương tại công ty.

                   2.2.1.2 Quy định về các khoản trích theo lương tại công ty.

                   2.2.1.3 Quy định về các khoản thanh toán khác với người lao động tại công ty.

         2.2.2 Thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty.

                   2.2.2.1 Tài khoản kế toán sử dụng.

                   2.2.2.2 Chứng từ kế toán sử dụng.

                   2.2.2.3 Sổ sách kế toán sử dụng.

                   2.2.2.4 Phương pháp hạch toán.

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 

3.1  Đánh giá thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty 

          3.1.1 Ưu điểm

          3.1.2. Nhược điểm

3.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán.

3.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty.

3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

KẾT LUẬN   

Tham khảo các khóa học kế toán thực tế tại trung tâm kế toán An Phát TẠI ĐÂY

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN AN PHÁT

- Địa chỉ: Tầng 9, Phòng 904 Tòa nhà CTM Complex, Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện khách sạn Cầu Giấy)

- Hotline: 0466.870.806 / 0166.633.6789

- FanPage: Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán

In văn bản