Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Dạy kế toán thực tế DN thương mại

(*) Lưu ý: Trong loại hình doanh nghiệp thương mại chủ yếu kế toán cần nắm bắt được là các DN này thường xuyên mua bán các loại hàng hoá nên công tác kế toán cần nắm vững bút toán ghi nhận doanh và giá vốn. Tính đúng trị giá xuất kho theo phương pháp xuất kho mà doanh nghiệp áp dụng. Quản lý hệ thống sổ kho hợp lý. Nhiều bạn kế toán còn băn khoăn trong công tác kế toán của doanh nghiệp loại hình thương mại, các bạn tham khảo khóa học kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp thương mại từ chứng từ thực tế ghi sổ đến BCTC các bạn sẽ được hướng dẫn thành thạo trong khóa học dưới đây.

1. Đối tượng học viên

- Các bạn sinh viên đã học chuyên ngành tài chính, kế toán mới ra trường, sinh viên đã học qua môn nguyên lý kế toán có nhu cầu học thực tế.

- Những người đã làm kế toán nhưng chưa hình dung được công việc cụ thể của kế toán, chưa hiểu sâu về công việc của kế toán tổng hợp ...

2. Nội Dung Khóa Học:

Hệ thống nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp thương mại.

Thu thập và xử lý các hoá đơn chứng từ phát sinh trong kỳ của DN.

       + Viết các phiếu liên quan đến các nghiệp vụ như: Thu, chi, nhập xuất hàng.

       + Lập bảng tính lương, bảng trích nộp, bảng trích khấu hao, bảng phân bổ.

- Hướng dẫn làm sổ chi tiết theo dõi hàng hóa phát sinh trong kỳ.

- Hướng dẫn làm sổ tổng hợp lên báo cáo xuất nhập tồn trong kỳ đối với hàng hóa bán ra, mua vào của doanh nghiệp.

- Thực hành thành thạo ghi sổ tổng hợp sổ chi tiết trong doanh nghiệp thương mại: 

       + Định khoản ghi sổ Nhật Ký Chung.

       + Ghi sổ chi tiết hàng háng.

       + Ghi sổ chi tiết công nợ phải thu, công nợ phải trả.

       + Lập báo cáo nhập xuất tồn, lập bảng tổng hợp công nợ phải thu, công nợ phải trả.

- Sử dụng công thức trên excel để ra được sổ chi tiết liên quan, Sổ Cái TK và lên bảng CĐSPS.

- Thực hành kiểm tra sổ chi tiết, sổ tổng hợp trước khi lên BCTC.

- Lên BCTC hoàn chỉnh.

3. Kết quả sau khóa học.

- Giấy chứng nhận đã học nghề thành thạo và kinh nghiệm 02 năm làm việc tại Kế toán An Phát.

- Chọn là những ứng cử viên để làm việc lâu dài cho công ty.

- Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ lâu dài trong quá trình công tác.

4. Thời gian học

- Thời lượng học: 15-25 buổi.

5. Cách thức giảng dạy

- Phương pháp giảng dạy:

+) Theo hình thức dạy kèm, 1 giảng viên kèm 3-5 học viên đảm bảo khi nào học thành thạo mới kết thúc khóa học không tính số lượng buổi học.

+)  Được lựa chọn và linh động các ca học theo thời khóa biểu của học viên.

+)  Đến đăng ký là học nay không phải đợi lớp.

CAM KẾT:       

           + Dạy hoàn toàn trên chứng từ thực tế.

           + Đảm bảo thực hành thành thạo mới kết thúc khóa học.

           + Học viên được học theo phương pháp dạy kèm “bắt tay chỉ việc”.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm:

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp sản xuất.

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp dịch vụ.

- Khoá học kế toán thuế thực hành.

- Khoá học kế toán phần mềm.