Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Đào tạo kế toán thực tế cho nhà quản lý, Giám Đốc điều hành

Đào tạo kế toán thực tế cho nhà quản lý giám đốc điều hành

1. Đối tượng:

    -> Giám đốc các DN

    -> Quản lý

    -> Trưởng phó phòng kế toán, tài chính

2. Trung tâm kế toán An Phát giúp gì cho các bạn

    -> Các kỳ DN đang phát sinh nợ các nhà cung cấp, người bán bao nhiêu tiền

    -> Vốn của DN đang sử dụng đã đúng cách chưa? những khách hàng nào đang chiếm dụng vốn của DN.

    -> Cần đôn đốc công việc của kế toán DN như nào cho hợp lý.

    -> Cuối các kỳ cân đối chi phí cho DN như thế cho hợp lý.

    -> Liệu kế toán của DN đã làm đúng phần việc , đã trích các khoản dự phòng để giảm thiếu rỉu do cho DN

    -> Thủ tục kế toán của quý công ty đãlmà đúng theo chế độ kế toán mới nhất chưa?

    -> Cuối năm các chỉ tiêu trên BCTC của DN đã đúng chưa, cách thức đối chiếu như nào cho hợp lý.

    -> Khi cơ quan thuế quyết toán DN, các bạn cần làm gì?

3. Nội dung chi tiết kế toán An Phát giúp các bạn.

    -> Nắm bắt nguyên lý hoạch toán cơ bản của các nhóm kết cấu tài khoản, để biết được kế toán công ty đã hạch toán đúng chưa?

    -> Hướng dẫn phân biệt tra cứu hóa đơn đã hợp lý chưa ?

    -> Cách kế toán viết lập hóa đơn chứng từ đã đúng chưa?

    -> Kế toán viết hóa đơn, nộp muộn các loại tờ khai xử lý thế cho hợp lý.

    -> Giới thiệu các mẫu sổ kế toán đang sử dụng, cách hạch toán các  chứng từ nghiệp vụ đã đúng chưa ?

    -> Cách tính khấu hao TSCĐ của DN áp dụng phương pháp gì? của thông tư nào?

    -> Một số khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

    -> Tóm tắt thông tư thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN hiện hành.

    -> Cách đọc kiểm tra tờ khai thuế GTGT

    -> Cách tính giảm trừ, tính thuế TNCN cho nhân viên công ty.

    -> Biếu thuế TNCN

    -> Hiểu cách quyết toán thuế TNDN

    -> Mức thuế TNDN đang được áp dụng.

    -> Cách kiểm tra các khoản thuế DN phải nộp, làm thế nào biết kế toán có nộp đúng hay sai?

    -> Đọc hiểu từ khai quyết toán thuế TNCN , cách đôi chiếu hồ sơ quyết toán.

    -> Cách lên BCTC  cuối năm, cách đọc hiểu các chỉ tiêu, đối chiếu xem kế toán làm đùng hay sai.

    -> Các sử lý tình huống khi thuế về DN quyết toán.

4. Các bạn thu được gì sau khóa học.

    -> Quản lý hàng tồn kho trong DN

    -> Biết những khách hàng, nhà cung cấp nào đang chiếm dụng vồn của DN.

    -> Biết các khoản nợ cần phải trả cho kỳ tới.

    -> Kiểm soát rỉu do của kế toán , giảm thiểu sai phạm của kế toán gây ra những lỗi cơ bản.

    -> Xử lý tốt các tình huống khi cơ quan thuế quyết toán tại DN.