Đào tạo kế toán thực tế cho người mới bắt đầu

KHÓA HỌC TỪ ĐẦU

Kiến thức cơ bản kế toán cần phải nắm?

Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong kế toán?

Phương pháp hạch toán?

 

1. Đối tượng tham gia học

  • Dành cho các bạn từ chuyên ngành khác chuyển sang học kế toán.
  • Các bạn học chuyên ngành kế toán ra trường lâu quên kiến thức.

 

2. Nội dung khóa học.

Khóa học kế toán từ đầu tại Trung tâm An Phát bao gồm 02 phần nội dung: nguyên lý kế toán và kế toán tài chính

+ Nguyên lý kế toán:

        -> Các nguyên tắc kế toán.

        -> Phương trình cơ bản trong kế toán, mối quan hệ giữa tài sản, nguồn vốn trong doanh nghiệp.

        -> Nội dung tài khoản kế toán sử dụng trong doanh nghiệp.

        -> Kết cấu tài khoản sử dụng trong doanh nghiệp: kết cấu tài sản, kết cấu tài khoản loại nguồn vốn, kết cấu tài khoản loại doanh thu, kết cấu tài khoản loại chi phí, kết cấu tài khoản loại kết chuyển.

        -> Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trong doanh nghiệp.

        -> Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán trong doanh nghiệp theo các hình thức ghi sổ: Hình thức Nhật Ký Chung, hình thức Nhật Ký chứng từ, hình thức chứng từ ghi sổ, hình thức Nhật Ký sổ cái.

        -> Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

+ Phần kế toán tài chính: Phần này các bạn học viên được hướng dẫn chi tiết về tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến cụ thể từng phần hành kế toán.

  • Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu.

+ Nhận diện các chứng từ liên quan đến tiền mặt tại quỹ: Phiếu thu, phiếu chi.

+ Nhận diện các chứng từ liên quan đến tiền gửi ngân hàng: GBN, GBC...

+ Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tăng và giảm tiền trong doanh nghiệp.

  • Kế toán kho: hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm.

+ Nguyên tắc giá gốc.

+ Các phương pháp tính giá xuất kho.

+ Phương pháp hạch toán.

  • Kế toán tài sản cố định.

+ Nguyên tắc xác định nguyên giá.

+ Phương pháp hạch toán kế toán TSCĐ

  • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

+ Nguyên tắc xây dựng lương cơ bản trong doanh nghiệp.

+ Các khoản bảo hiểm:

+ Phương pháp hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  • Kế toán bán hàng.

Phương pháp hạch toán bán hàng trong các trường hợp:

+ Bán hàng có chiết khấu

+ Bán hàng có hàng trả lại.

+ Bán hàng trả chậm trả góp.

+ Bán hàng theo phương thức gửi đại lý.

  • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

+ Cách tính các chỉ tiêu xác định kết quả kinh doanh

+ Các bút toán kết chuyển trong trường hợp lãi lỗ.

 

3. Kết thúc khóa học

+ Học viên nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong hạch toán kế toán.

+ Hạch toán các bút toán trong các phần hành kế toán.

+ Nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học kế toán tài chính.

+ Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí trong suốt quá trình công tác.

 

4. Thời gian học:

25-30 buổi.

 

5. Kế Toán An Phát Cam kết

- Hướng dẫn trên chứng từ thực tế.

- Dạy theo phương pháp dạy kèm.

- Đảm bảo thực hành thành thạo khi kết thúc khoá học.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm:

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp thương mại.

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp dịch vụ.

- Khoá học kế toán tổng hợp doanh nghiệp sản xuất.

- Khoá học kế toán thuế thực hành.

- Khoá học kế toán phần mềm.

 

Viết bình luận