Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Công việc cần làm của kế toán thuế

CÔNG VIỆC CẦN LÀM CỦA KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2015

Văn bản pháp quy

+ Thông tư 156/2013/TT-BTC

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC

Công việc đầu năm tài chính.

  • Đối với thuế môn bài

+ Đối với doanh nghiệp đã thành lập trường hợp có thay đổi các thông tin về doanh nghiệp như tên, địa chỉ, vốn điều lệ... phải lập tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài theo bậc thuế quy định tại thông tư 42/2002/TT-BTC sửa đổi bổ sung tại TT42/2003/TT-BTC.

+ Trường hợp DN không thay đổi các thông tin trên thì chỉ đi nộp tiền thuế môn bài phát sinh cho năm tài chính

(*) Hạn nộp: 31/01/N+1

  • Đăng ký phương pháp kê khai thuế và tính thuế GTGT

Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu của năm trước liền kề nhỏ hơn 1 tỷ muốn áp dụng theo phương pháp khấu trừ doanh nghiệp nộp mẫu đăng ký số 06 đính kèm tại phụ lục thông tư 156/2013/TT-BTC.

  • Nộp báo cáo tài chính cùng tờ doanh nghiêp tự quyết toán của năm trước liền kề

01 bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp phải lập:

+ Bảng cân đối kế toán.

+ Báo cáo kết quả kinh doanh.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp).

+ Thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Bảng cân đối tài khoản.

01 bộ tờ khai quyết toán thuế TNDN năm gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu 03-1A/TNDN.

+ Phụ lục kết chuyển lỗ mẫu 03-2A/TNDN, phụ lục  thuế TNDN được ưu đãi 03-3A

01 bộ tờ khai quyết toán thuế TNCN năm gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05KK-TNCN

+ Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động mẫu 05-1BK-TNCN.

+ Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú mẫu 05-2BK-TNCN.

+ Phụ lục bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3BK-TNCN

(*): Thời gian nộp BCTC và hồ sơ doanh nghiệp tự quyết toán năm chậm nhất là ngày 31/03/N+1

Công việc hàng tháng.

(*) Áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu trên tờ khai của năm trước liền kề lớn hơn 20 tỷ hoặc đối với doanh nghiệp có doanh thu của năm trước liền kề nhỏ hơn 20 tỷ nhưng đã nộp thông báo số 07 đính kèm tại thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 15/11/2014.

Lập tờ khai thuế GTGT mẫu_01/GTGT kèm các phụ lục nếu có (bảng kê mua vào, bảng kê hàng bán ra)

Lập tờ khai thuế TNCN mẫu_02KK/TNCN (Nếu doanh nghiệp có tổng số thuế TNCN phát sinh lớn hơn 5 triệu/1 tháng).

(*) Chú ý: Thời hạn nộp chậm nhất ngày 20 của tháng kế tiếp. Ví dụ hạn nộp tờ khai tháng 01/2015 là 20/02/2015.

Công việc hàng quý.

TH1: Doanh nghiệp có doanh thu của năm trước liền kề lớn hơn 20 tỷ hoặc đối với doanh nghiệp có doanh thu của năm trước liền kề nhỏ hơn 20 tỷ nhưng đã nộp thông báo số 07 đính kèm tại thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 15/11/2014.

Nộp thông báo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC.

Lập tờ khai thuế TNCN mẫu_02KK/TNCN (Nếu doanh nghiệp có tổng số thuế TNCN phát sinh nhỏ hơn 5 triệu/1 tháng).

Tạm tính sô thuế TNDN phải nộp (không phải nộp tờ khai, áp dụng từ quý IV năm 2014 theo thông tư 151/2014/TT_BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2014). Số thuế doanh nghiệp tạm tính chênh lệch không vượt qua 20% tổng thuế  phải nộp trong quý.

(*) Hạn nộp: Chậm nhất là ngày 30 kể từ ngày kết thúc quý.

TH2: Doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu của năm trước liền kề nhỏ hơn 20 tỷ.

Lập tờ khai thuế GTGT mẫu_01/GTGT kèm các phụ lục nếu có (bảng kê mua vào, bảng kê hàng bán ra).

Lập tờ khai thuế TNCN mẫu_02KK/TNCN (Nếu doanh nghiệp có tổng số thuế TNCN phát sinh nhỏ hơn 5 triệu/1 tháng).

Nộp thông báo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC.

Tạm tính sô thuế TNDN phải nộp (không phải nộp tờ khai, áp dụng từ quý IV năm 2014 theo thông tư 151/2014/TT_BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2014). Số thuế doanh nghiệp tạm tính chênh lệch không vượt qua 20% tổng thuế  phải nộp trong quý.

(*) Hạn nộp: Chậm nhất là ngày 30 kể từ ngày kết thúc quý.

>>> Chú ý đối với thuế suất thuế TNDN tạm tính: Doanh nghiệp tạm tính thuế TNDN hàng quý theo quy định tại thông tư 78/2014/TT-BTC. Đối với doanh nghiệp có doanh thu của năm trước liền kề lớn hơn 20 tỷ sẽ áp dụng mức thuế suất phổ thông là 22% (áp dụng từ 01/01/2014 theo luật sửa thuế TNDN 32). Đối với doanh nghiệp có doanh thu của năm trước liền kề nhỏ hơn 20 tỷ sẽ áp dụng mức thuế suất 20%. Căn cứ doanh thu dựa tờ khai quyết toán thuế TNDN năm hướng dẫn chi tiết tại thông 141/2013/TT-BTC.

Cuối năm.

Kế toán chuẩn bị  cho công tác nộp báo tài chính và hồ sơ doanh nghiệp tự quyết toán năm:

+ Kiểm tra lại toàn bộ tờ khai phát sinh trong năm.

+ Kiểm tra hồ sơ pháp lý, hóa đơn chứng từ.

+ Kiểm tra đối chiếu giữa các sổ chi tiết, sổ tổng hợp trong doanh nghiệp lập bảng cân đối số phát sinh và lên BCTC.

Tham khảo các khóa học kế toán thực tế tại trung tâm kế toán An Phát tại đây.   

CAM KẾT:       

           + Dạy hoàn toàn trên chứng từ thực tế.

           + Đảm bảo thực hành thành thạo mới kết thúc khóa học.

           + Học viên được học theo phương pháp dạy kèm “bắt tay chỉ việc”.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ 2 BUỔI NGAY HÔM NAY

Hotline: 0166.633.6789 – Ms Yến

Lịch học + Địa điểm học:

Ca sáng

08h00 – 11h00

 

 

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Ca chiều

14h00 – 17h00

Ca tối

18h00 – 20h00

 

 

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN AN PHÁT

- Địa chỉ: Tầng 9, Phòng 904 Tòa nhà CTM Complex, Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện khách sạn Cầu Giấy)

- Hotline: 0466.870.806 / 0166.633.6789

- FanPage: Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán